Online Competitie Intern

16 maart

Henk Kamminga wint van Herman Brink die eerst via het zetje van Lochtenberg een schijf achter komt en later in de partij een 3 om 3 doorbraak tegen krijgt. Herman offert een 2e schijf om dam te voorkomen maar verliest. Jannes van Marle verliest van Teun van Gelder door in een damzet te trappen waardoor hij damafname een schijf achter staat. Hierna krijgt Jannes geen kansen meer. Yulia Bintsarovska nam tegen Piet Dijkstra een leuke damzet die 2 schijven kostte maar offerde haar dam voor een 1 om 3 waarna er met 5 tegen 5 verder werd gespeeld. Ook nu kwam Yulia het eerst op dam maar was de eindstand 3 tegen 3 gewoon remise. Michel Stempher en Willem Juffer speelden een dag later. Michel kreeg in het namiddenspel vat op de korte vleugel van Willem die uiteindelijk wel achter 2 schijven moest lopen waarna Michel naar dam plakte. de hoop van willem om nog door te kunnen breken vervloog en Michel maakte het via een rondslag uit.

 

 9 maart

Piet Dijkstra kreeg uiteindelijk toch positioneel nadeel tegen Michel Stempher maar de remise zat er nog steeds in tot Piet een schijf en de partij verloor. Willem Juffer zette een flankaanval op tegen Henk Kamminga maar trapte in een 3 om 3 damzetje. Hierna staat ook zijn lange vleugel nog eens vastgepind. Willem weet de dam af te nemen maar staat dan 3 schijven achter en verliest. Een vergelijkbare situatie bij Herman Brink die via een damzetje en het vastpinnen van maar liefst 11 schijven weet te winnen van Jannes van Marle. Teun van Gelder weet in de eindfase grip te krijgen op het spel van Yulia Bintsarovska en wint een schijf. Uiteindelijk resulterend in een winnend eindspel van dam +3 tegen dam +1 waarmee Teun zich naast Yulia op de 2e plaats nestelt achter Michel.

 

2 maart

Michel Stempher liep met wit achter de zwarte schijf op 23 waarna gebruikelijk is dat zwart die laat slaan en met 18-22 een 1 om 2 laat volgen. Teun van Gelder bedacht een alternatief plan maar kreeg toen een damzet om de oren en gaf op. Jannes van Marle was met wit doorgestoten naar veld 22 en maakte het Henk Kamminga gemakkelijk door een 1 om 2 over het hoofd te zien. Later in de partij verloor Jannes nog 2 schijven en gaf op. Nadat Willem Juffer zich uit de opsluiting op de korte vleugel had bevrijd had Piet Dijkstra licht voordeel. Nadat Piet op die uitgedunde korte vleugel dreigde door te breken liet Willem onnodig een 1 om 2 toe aan de andere zijde van het bord. Dit bespoedigde de winst voor Piet. Herman Brink speelde deze keer minder frivool en bereikte een dam +4 tegen dam +4 waarin hij een schijf moest verspelen aan Yulia Bintsarovska. De eerstvolgende zet met zijn dam was foutief en de dam werd winnend afgenomen. Eerst een offer en dan een niet te pareren dreiging van 1 om 2 was gewoon remise.

 

23 februari

Nadat Hernam Brink met wit naar veld 22 had geruild wachtte Michel Stempher rustig tot Herman een 1 om 2 niet meer kon voorkomen. Hierdoor was het Michel die een voorpost op 28 had. De pogingen van Herman de schijf terug te winnen resulteerde in nog een schijf achter waarna het gedaan was. Michel won. Willem Juffer had het centrum van Jannes van Marle omklemt. Toen Jannes zich los ruilde kwam Jannes een schijf voor maar trapte later in de partij in een 2 om 3 waardoor het spel met 6 tegen 6 verder ging. Uiteindelijk hadden beide spelers slechts een dam en konden blijkbaar de remiseknop niet vinden want terwijl er nog 50 minuten op de klokken stond werd nog enkele zetten doorgespeeld. Yulia Bintsarovska kreeg licht voordeel tegen Henk Kamminga en bouwde dit uit naar fors voordeel. Na een doorbraakcombinatie van Yulia naar dam kwam Henk een schijf voor en ontstond er in de eindfase nog lastig spel voor Yulia door de vele mogelijkheden. Zij miste de winst maar Henk zag de reddende 3 om 3 niet waardoor Yulia toch nog won. Ook Teun van Gelder had licht voordeel tegen Piet Dijkstra maar toen Piet met een schijf minder door kon breken werd het toch remise.

 

16 februari

Yulia Bintsarovska kwam een schijf voor toen Jannes van Marle een ruiltje toe liet waarna een schijf op de tocht kwam te staan. Daarna speelde hij nog goed door maar was verlies onontkoombaar. Teun van Gelder en Willem Juffer speelden een vreemde partij. Eerst liet Teun een 1 om 2 aan zich voorbij gaan, daarna nam hij een damzet die veel eenvoudiger had gekund. Nu nam Willem de dam af en kwam Teun slechts een schijf voor. Terwijl Teun gewonnen stond offerde hij en liep achter waardoor hij Willem in het zadel hielp. Willem kwam nu op veld 38 en kon kiezen wanneer door te breken maar kon daarna Teun niet van remise afhouden. Herman Brink speelde dit keer wel erg fantasierijk waardoor hij uiteindelijk een schijf moest offeren tegen Piet Dijkstra. Ook na dit offer had hij geen goed speelbare zetten en moest wat later nogmaals offeren en pakte Piet eenvoudig de winst. Michel Stempher startte met een flankaanval waar Henk Kamminga een voorpost op zijn linkerflank tegenover zette. Uiteindelijk pakte Michel het centrum en offerde Henk uiteindelijk ion een poging van ver alsnog door te breken. Door een leuk zetje als slotakkoord kwam Henk niet naar dam en won Michel.

 

9 februari

Inmiddels spelen 8 spelers mee in de interne online competitie. Herman Brink speelde een goede partij tegen Teun van Gelder en had in 8 om 8 remise op het bord. Teun probeerde nog wat door een schijf op de tocht te zetten waar Herman blindelings achter liep. nu had Teun een winnende drie om drie. Piet Dijkstra trapte tegen Henk Kamminga in een van de meest bekende zetjes naar veld 5 en stond na damafname een schijf achter. Later greep Piet de kans aan om ten koste van een 2e schijf een doorbraak te forceren. De beoogde dam kwam er niet want Henk offerde 2 schijven terug waarna er een 3 tegen 3 op het bord stond. Nu had Henk een snelle dam en won omdat Piet verzuimde 2x te offeren. Ook Jannes van Marle trapte in een bekende 2 om 3 door voorwaarts te ruilen tegen Michel Stempher. Later brak Michel door via een 2 om 2 en won de partij. Willem Juffer kwam in de problemen toen Yulia Bintsarovska zijn schijf 22 omklemde en daarna ook zijn lange vleugel vastpinde. Hierdoor kreeg Yulia de kans op een zetje naar dam en daarbij schijfwinst. De schijfwinst werd vergroot naar 2 schijven winst met winst als gevolg. 

 

2 februari

Op initiatief van Henk Kamminga wordt er een interne competitie online gespeeld. Vandaag was de aftrap met steeds 45 minuten + 30sec. per zet. Yulia Bintsarovska vergat in de opening even dat naast positioneel spel allereerst gekeken moet worden of op de te spelen zet niet een zetje volgt. De partij was snel afgelopen toen Yulia tegen Michel Stempher een 1 om 2 over het hoofd zag. Teun van Gelder kreeg rond de 35e zet steeds meer grip op het centrum en won van Henk Kamminga. Jannes van Marle verloor uiteindelijk van Piet Dijkstra door een lichte combinatie naar dam. Piet had eerder op de 8e, 10e en 19e zet al eenvoudig winnend kunnen combineren maar zag dit kennelijk niet; 

Maak een Gratis Website met JouwWeb