De mooie naam Strijt Sonder Spijt doet vermoeden dat Damclub S.S.S. al in lang vervlogen tijden is opgericht. Dit is inderdaad het geval. S.S.S. bestaat sinds 1906 en behoort daarmee tot de oudste damverenigingen in het land.

S.S.S. houdt haar wekelijkse clubavond op dinsdag in Wijkcentrum Reijersdam, Reijersdijk 2. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het eerste team speelt in de landelijke 2e klasse van de K.N.D.B.

In de P.O.D.B. doet SSS mee met meerdere teams.

Naast de wekelijkse clubavond, het jeugddammen en de teamwedstrijden is S.S.S. elk jaar actief bij het organiseren van schooldamwedstrijden. De organisatie daarvan is in handen van de jeugdleider. De leden doen vaak gezamenlijk mee aan damdagen in de omgeving.

De sfeer op de damclub valt te kenmerken als: "gaan voor de winst, zonder dat het mes op tafel ligt". Dat S.S.S. een damclub is waar het goed toeven is blijkt wel uit de vele leden die inmiddels een onderscheiding van de P.O.D.B. mochten ontvangen vanwege hun lange lidmaatschap.

Bestuur Damclub SSS

Banknummer: NL12SNSB0855288906

 

Voorzitter/Penningmeester: P.M. Dijkstra

Van Gelderplantsoen 68, 8266 HB Kampen 

Tel. 038-3318602

 

Secretaris: A.J. Heikoop

Madrigaal 24, 8265 RR Kampen

Tel. 038-3326842      a_heikoop@hotmail.com

 

Jeugdleider: H. Kamminga

Noordenveld 20, 8251 NC Dronten

Tel. 0321-31134

 

Bestuurslid: H. Landman

St. Nicolaasdijk 132, 8264 AD Kampen

Tel. 038-3311696

 

Bestuurslid: W. Dekker

Acacialaan 28, 8266BC Kampen

Tel. 038-3311696