1e Team KNDB 2023-2024

SSS speelt komend seizoen in de 1e klasse A

De speeldagen zijn als volgt: 9 september 2023, 23 september 2023, 14 oktober 2023, 4 november 2023,
18 november 2023, 2 december 2023, 6 januari 2024, 20 januari 2024, 3 februari 2024, 17 februari 2024,
2 maart 2024 en 16 maart 2024 (nacompetitie).

Apeldoorn

Borne

De Vechtstreek

DIOS Achterhoek 2

Dokkum

EDC Enschede

Eye-T Webdesign

Damcombinatie Fryslân 2

Heerenveen

Lelystad

Roden/Leek

SSS Kampen

1e Team KNDB 2022-2023

Qua rating bezet SSS vooraf met de opgegeven spelers de 1e plaats vóór Warffum,Hijken DTC3 en DCH Heerenveen 2

25 februari

Voorafgaande aan de uitwedstrijd tegen Hoogeveen 3 was duidelijk dat 2 bordpunten genoeg waren om daadwerkelijk kampioen te worden. De start was direct veelbelovend. Nico Lugthart speelde al vroeg tegen een centrumdoorstoot van Nick Bolks waarna een lastig te berekenen situatie ontstond door de combinatieve verwikkelingen. Nico combineerde naar dam maar wist het voordeel niet in partijwinst uit te drukken. Na dit gelijke spel was het Teun van Gelder die het kampioenschap binnen haalde. Teun kreeg pas laat voordeel tegen Wilmer Oosindjer. Wilmer offerde (terwijl dit misschien anders opgelost kon worden) en Teun won. Gert Kortleven verloor rond de 15e zet een schijf aan Henk Kamminga in de wetenschap die later terug te winnen. Toen Gert rond 10-15 spelen waarna  de 24e zet de schijf terug won, ruilde Henk naar 20. Gert moest om dam te voorkomen wel achterlopen via 10-15. Henk had een vrij tempo, combineerde naar dam, voorkwam damafname en won. Harwin Reuvekamp maakte er 6-2 van door remise met Henk Lip. Harwin dacht schijfwinst of doorbraak te forceren via een achter en tussenloopje. Henk liet echter gewoon slaan waarna het gewoon een 3 om 3 was en Harwin minder stond maar wel remise bereikte. Nu volgde een ommekeer in de wedstrijd. Harm Kist speelde tot 5 tegen 5 een gelijkwaardige partij met Siebe Kortleven (waarin Siebe wel een dam miste). Harm speelde nu positioneel minder goede zetten en Siebe kwam het eerst op dam en maakte handig gebruik van de vast staande schijf 35 om te kunnen combineren. Siebe won . Johan Wezenberg liep al vanuit de opening achter de feiten aan toen hij in min of meer klassiek zijn kroonschijf speelde. Mart Slim bleef daarna de lange vleugel van Johan in de greep houden en won verdiend. Toen ook Geert van der Molen zijn centrum volledig weg gaf aan Gerard Bruins leek een nederlaag alsnog in zicht te komen. Geert redde zich echter door vele ruiltjes en pakt onverwachts toch een punt. Piet Dijkstra maakte er 8-8 van door een gelijkwaardige remise met Bart Jan Kortleven, maar ook hier: dam gemist door Bart Jan.

 

11 februari

Met de wetenschap dat de laatste 2 concurrenten tegen elkaar speelden was ook nu gekozen voor een sterkere opstelling dan gepland. De sterkste paartjes bleken, zoals gehoopt, tegen elkaar te zitten. Bertus de Vries kreeg via 1 om 3 dam waarna Elzo de Vries 5 schijven sloeg. Aangezien de dam van Bertus direct 2 schijven kon slaan was het een gratis dam. Na gebruikmaking van de open schijven kwam Bertus veel schijven voor en Elzo de Vries gaf zich gewonnen. Eerder had Geert van der Molen rond de 10e zet al een schijf gewonnen tegen Marcel Zwiers en Geert zorgde voor de 2e winstpartij.  Piet Dijkstra moest langer spelen tegen Bé Brakels. Piet kwam in 5 tegen 5 positioneel beter te staan maar kon een doorbraak niet voorkomen, remise. Henk Kamminga keek tegen een doorbraakcombinatie aan van Alberto Waterink. Henk zag niet dat hij deze schijf via 2 om 2 weg had kunnen ruilen en schijfwinst over zou houden. Nu loste Henk het ook op maar het aantal schijven bleef gelijk en Alberto had de beste papieren. Waarschijnlijk miste Alberto de winnende voortzetting en Henk pakte een benauwde remise. Nico Lugthart strafte een uitval van Ludy Brink naar 29 af en Ludy verspeelde een schijf. Geduldig uitspelen bracht Nico de winst en  de tussenstand van 8-6. Johan Wezenberg had de handen vol aan het goede spel van de jeugdige Lucas Kreeft. Lucas gaf wat voorbarig op maar was kennelijk "uitgedamd". Wim Dekker was content met de opening maar liet Mathijs Sprakel niet alleen ontsnappen maar moest aan reparatiewerk gaan doen. Dit lukte goed maar onvoldoende om echte  winstkansen te hebben, remise. Antoine Koster had via zijn flankaanval steeds de beste papieren. Meint de Vries leek aardig in de buurt van remise te komen, maar uiteindelijk won Antoine toch. Eindstand 13-3 voor SSS. Later bleek dat we gezien het aantal bordpunten in feite al kampioen zijn nu Winschoten verloor van Warffum. Alleen Warffum kan ook nog kampioen worden als SSS geen 2 bordpunten scoort tegen Hoogeveen 3.

 

28 januari

Met medewerking van de spelers werd de geplande opstelling gewijzigd zodat een sterker team dan gepland afreisde naar Roden Leek 2. Dit alles om de kans op het kampioenschap niet te verspelen. De verwachte opstelling van Roden Leek 2 bleek vrij aardig te kloppen. Geert van der Molen gaf op bord 1 het goede voorbeeld door als eerste te winnen van Martijn Mattezing. Na een te drieste voorwaartse ruil won Geert een schijf. Martijn kwam nog op dam maar die kon direct worden afgenomen. Hierna hield Arie Heikoop de inmiddels  82-jarige Luitzen van der Heide op remise bij de 40e zet. Luitzen kon richting dam combineren maar vertrouwde dit (waarschijnlijk terecht) niet. Na de winst van Antoine Koster op Cees Dijkstra was het 5-1 voor SSS. Antoine gebruikte een damcombinatie om na de afname een schijf meer te hebben.  Henk Kamminga krreg weinig vat op het spel van Jan Kunnen tot het in de eindfase plotseling op rolletjes naar de winst ging. Toen ook Harm Kist won via geduldig uitspelen na een 1 om 3 was in elk geval de teamwinst verzekerd. Teun van Gelder en Jan Sikkens kwamen daarna remise overeen na een evenwichtige strijd. Harwin Reuvekamp zal het meest tevreden terugkijken. Hij trof in Gerrit Terpstra de topscorer van 2A. In het namiddenspel stootte Gerrit door in het centrum, maar Harwin toonde aan dat hij daardoor schijfwinst ging behalen. Dit bleek voldoende voor winst. Piet Dijkstra kwam daarna nog remise overeen met Henk van den Berg waardoor de eindstand maar liefst 13-3 werd. Het aantal bordpunten kan belangrijk zijn als we mogelijk gelijk eindigen met Winschoten.

 

14 januari

Door de vrij goede resultaten van BEGB was SSS gewaarschuwd voor onderschatting. Bertus de Vries had zijn vuurdoop in de landelijke competitie en trof in B. de Vries een naamgenoot waarvan niet duidelijk werd of die wel speelgerechtigd was. Na de 30e zet probeerden beide spelers tot schijfwinst te komen. Uiteindelijk raakte Bertus verstrikt in de verwikkelingen, verloor een schijf en offerde de doorgebroken schijf terug. Hierna dreigde Bertus zelf door te breken. Zijn tegenstander loste dit verkeerd op en verspeelde de winst, remise. Henk Kamminga kreeg eielijk pas goed vat op het spel van Willem Lep toen die naar 22 was gelopen. Dit mondde na een aantal zetten uit in schijfwinst, voldoende voor winst. Piet Dijkstra trof in Eddy Drost een speler van boven de 1200. Piet speelde zijn eigen spelletje en pakte een belangrijk punt voor SSS. Teun van Gelder stootte al vroeg door naar 23, kreeg het centrum in handen en kon uiteindelijk winnend doorbreken tegen Klaas Herder Johan Wezenberg pakte met zijn overwinning op Yke Miedema het 8e punt. De stand leek lang aardig in evenwicht, maar in de eindfase ging Yke positioneel ten onder. Harm Kist had de zware taak de zieke Antoine Koster te vervangen tegen Hylke Dykstra (1012). Hoewel hij duidelijk minder kwam te staan had ik al genoteerd dat Harm weer prima verdedigde, tot het toch nog mis ging. Nico Lugthart. Jan Peters (952) speelde lang goed tegen Nico Lugthart (1197), maar kon geen oplossing vinden voor de dreigingen na een leuk offer van Nico. Dit leidde naar een doorbraak, terugofferen en weer een (nu winnende) doorbraak. De overwinning was met 10-4 binnen. Wim Dekker deed er alles aan om daar 12-4 van te maken maar Pieter Dijkstra maakte bekwaam remise na het omzeilen van wat valstrikjes.

 

26 november

Heerenveen 2 werd vóór de competitie als concurrent voor de titel gezien en was een sterke opstelling van SSS gepland. Aangezien enkele spelers van SSS verhinderd waren ging dit plan niet door en had Heerenveen de beste papieren. Invaller Ton Halman (584) trof in Anne Dekker (1025) een sterke opponent en trapte in het middenspel in een verborgen damcombinatie. Ton wist de dam direct af te nemen, maar kwam wel een schijf achter. Aangezien Anne ook de beste positie had was er voor Ton weinig eer meer te behalen. Henk Kamminga (996) pakte het eerste punt voor SSS met zijn gelijkwaardige remise tegen Jan v Buiten (1076). Ook bij Geert van der Molen (982) tegen Iepie Poepjes-Koopman (962) kwam het niet tot echte verwikkelingen en werd in 6 tegen 6 remise besloten. De schrik sloeg toe toen Antoine Koster (1165) die positioneel het heft in handen leek te hebben tegen Jelte Veld (1027) in een verraderlijke combinatie trapte. Jelte won een schijf maar ook de positie. Plotseling was het al 6-2 voor Heerenveen. Nico Lugthart (1197) hield het hoofd koel tegen John Folkers (1002). Zijn flankaanval werd door John beantwoord met veelvuldig achterwaarts afruilen. Het terreinwinst van Nico resulteerde in een gewonnen 4 om 2 eindspel. Bij Teun van Gelder (1044) tegen Riekele Veldstra (991) dunde het geleidelijk uit naar een gelijkmatige remise. Ook bij Johan Wezenberg (908) tegen Ulbe Koopman (986) was er weinig aan de hand. Pas rond de 45e zet ontstonden er spanningen Johan lost de problemen op via een doorbraakzetje. Hij kwam 2 schijven achter, won er een terug en maakte remise toen Ulbe de winst miste. Harwin Reuvekamp (935) trof in Peter Achterstraat (1105) de sterkste speler. In het namiddenspel stootte Harwin door naar 22 waarna verwikkelingen ontstonden die goed uitpakten voor Harwin. Harwin kwam op dam, snoepte schijven en won de 4 tegen 2. Zijn broodnodige winst zorgde alsnog voor een benauwde 8-8. Doordat medeconcurrent Winschoten ook 8-8- speelde blijft de stand aan de top gelijk

 

12 november

Hekkensluiter Heerenveen 3 kwam met 2 invallers naar SSS. Al snel bleek de aanvalslust toen Teun van Gelder en Nico Lugthat een voorpost in namen. Antoine Koster volgde wat later toen hij de kortevleugelopsluiting verruilde voor een flankaanval. Antoine kwam op schijfwinst door een leuke combinatie met achterloop tegen Riddersma. Nico Lugthart bespoedigde de winst door tegen Zijlstra een schijf te offeren gevolgd door een damdreiging. Dit leverde schijfwinst en de partijwinst op. Arie Heikoop had ook al een voorpost ingenomen. Arie liep slim met 27 naar 31 waarna 31 werd weggeruild. Nu kon Arie via damgeven , afnemen en zelf een dam halen de winst naar zich toe trekken. Bij Antoine was de winst duidelijk. Hij kon kiezen voor nogmaals schijfwinst of de boel vast zetten. Riddersma wachtte dit niet af en gaf op. Teun van Gelder meende ten onrechte zich 2x te vergissen en het leek hem verstandig maar remise te geven tegen Roosma. Piet Dijkstra zag dat zijn positionele ruiltje eenvoudig beantwoord werd met een 2 om 3 naar dam. Piet stribbelde nog wat tegen,  maar gaf zich gewonnen aan de Vries. Aike de Vries stelde de teamwinst zeker. Via een slimme zet was er een dubbele dreiging en moest v. Leeuwen een positioneel slechte ruil nemen. Zo ver kwam het niet want ze trapte in een van de 2 dreigingen: damzet voor Aike. Van Leeuwen had eerder een de partij schijfwinst gemist toen Aike teveel risico nam om dreigende zetjes in te bouwen. Harwin Reuvekamp leek positioneel nog beter te komen met zijn voorwaartse ruil. Hierdoor kwam zijn voorpost echter op de tocht en kostte het 2 schijven om op dam te komen. Tegenstander Mondria ging na een aantal zetten akkoord met remise. Johan Wezenberg en Anna Bakker ontliepen elkaar aanvankelijk. Na de 30e zet begon het pas waarna Johan rond de 40e zet een doorbraakzetje nam. Hij speelde dit secuur naar winst. Uiteindelijk won SSS met 12-4. 

 

29 oktober

In Winschoten trof SSS een tot de tanden gewapend team aan dat zo sterk mogelijk was opgesteld. Toch bleef de teamrating van SSS 60 punten hoger. De tactische opstelling van Winschoten had direct succes. Na een half uur blunderde Teun van Gelder tegen Albert Kamps (1084). Antoine Koster wist positioneel te profiteren van de ruilwoede van Geert Lubberink (961) en rondde dit af via een niet te pareren dreiging. Geert van der Molen kwam nergens in de problemen tegen Ben Haan (1003), remise. Inmiddels was Nico Lugthart naar dam gecombineerd ten koste van een schijf. Na afname van de dam stond Nico een schijf voor, maar kampte met een dreigende doorbraak van Janick Lanting (873). Wim Dekker was inmiddels in een doorbraakcombinatie getrapt, stond 2 schijven voor, maar ging uiteindelijk ten onder tegen Frederik Bos (1165). Toen de verwikkelingen bij Nico uitmondde in een drie om één leek SSS te gaan verliezen. Het geluk was daar toen Janick toch nog wist te verliezen van Nico. Er kwam zelfs een sprankje hoop op de overwinning. Harm Kist had een schijf gewonnen, maar miste waarschijnlijk de winst tegen Henk Prak (1006). Ook Harwin Reuvekamp kreeg in een vreemde partij in de eindfase de beste papieren tegen Johan Mulder (914), maar ook hier remise. Ditzelfde overkwam Henk Kamminga tegen Johan Tuenter (872). Al met al een wat vreemd scoreverloop. Moet SSS blij zijn dat het niet verloren heeft of zat er meer in? Conclusie is dat SSS aan kop stond en blijft.

 

15 oktober

Hijken DTC 3 kwam op bezoek. Jammer was dat de Ronald Karmoen te laat bij het vertrek van de auto's was. Hij kwam alsnog per trein maar bereikte de speelzaal pas om 15.45 uur. Antoine Koster had de reglementaire 2 punten al lang geïncasseerd. De voor sprong werd uitgebouwd door Teun van Gelder die naar dam combineerde en voorkwam dat ook Jan Aeilkema (964) kon doorbreken. Arie Heikoop kreeg geen vat op het spel van Thobian de Groot, maar won toch omdat Thobian een plakker miste. Geert van der Molen speelde een partij met wederzijdse kansen tegen Hans van der Nap. Geert kwam een schijf achter, maar pakte toch een benauwde remise. Wim Dekker moest ook in remise berusten tegen Berend Plijter (1036) die jarenlang in Hijken 2 in de hoofdklas speelde. Thuis bleek echter dat Wim de winst miste. Met inmiddels 8-2 was het Henk Kamminga die het negende punt pakte. Henk had het lastig tegen de terreinwinst van Hilko Koning (1031). Wellicht dat er ergens winst voor Hilko in zat, maar hij zag zoveel remisemogelijkheden voor Henk dat de vrede werd getekend. De teamwinst werd forser toen Piet Dijkstra won van Henk Pruim (920). Piet zette de stelling van Henk onder druk. Henk loste dit op door met wit naar 22 te ruilen. Het bleek lastig deze schijf te winnen, maar uiteindelijk kwam Piet een schijf voor en won de uiteindelijke dam +4 tegen dam +2. Nico Lugthart kreeg het beste spel tegen Wim Koopman (1030), kwam een schijf voor en belandde in een dam +3 tegen dam +1 die remise liep. Een niet verwachtte 12-4 winst voor SSS.

 

1 oktober

De verre uitwedstrijd tegen mede-titelkandidaat Warffum 1 werd met 9-7 gewonnen. Vooraf werd al een kleine uitslag verwacht nu het daadwerkelijke ratingverschil maar 4 punten bedroeg. Het eerste wapenfeit was het doorbraakzetje van Geert van der Molen (982) tegen Fenno Werkman (939. Fenno offerde terug waarna hij ondanks een schijf achter op remise leek af te stevenen. Hij ging ten onrechte naar dam en Geert zag de winnende damafname. Zeker van zijn zaak stond hij op en dacht de winnende zet te doen tot hij zag dat hij de verkeerde schijf had vastgepakt. Remise. Een tegenvaller, maar Henk Kamminga (996) trok zijn partij tegen Geert Greven (906) steeds meer naar zich toe. Ondanks soms persoonlijke ratingverschillen begon het remise te regenen. Nico Lugthart (1197) tegen Nico Werkman (1190), Harwin Reuvekamp (935) tegen Wim Dirks (989), Teun van Gelder (1044) tegen Peter Hoeksema (1135). Harm Kist (884) kwam beter te staan en won een schijf. Waar gehoopt werd op winst wist Jack Westerdijk (906) toch remise te maken. Inmiddels had Henk Kamminga een dam gehaald en trok de winst definitief naar zich toe. Wim Dekker (1132) had wellicht nog kansen, maar ging toch maar in op het remisebod van Bert Honderd (1017) en stelde de 9-7 veilig.

 

17 september

In de eerste wedstrijd van het seizoen kwam Warffum 2 op bezoek. SSS begon direct met een voorsprong van 4-0 aangezien Warffum twee spelers miste. Na 40 minuten werd het 3-0 toen Antoine Koster een standaardcombinatie naar dam uitvoerde tegen Schwab. Schwab gaf direct op. Ruim 2 uur later werden de dreigingen van Nico Lugthart teveel voor Bottema. Nico won een schijf, offerde deze terug en brak door. Door nogmaals een schijf te offeren ontstond een winnende stand voor Nico met 8-0 als resultaat. Op de andere borden ging het onverwacht nu ook snel. Wim Dekker combineerde naar dam ten koste van een schijf en was niet zeker of de vast staande dam later niet afgepakt kon worden. Teun van Gelder brak door, werd nog even van dam gehouden, maar won van Van der Heide. Tegenstander Ploegman liep tegen Henk Kamminga  helemaal vast en gaf op. Ook Harwin Reuvekamp kreeg de winst op het bord tegen Sikkema. Wim Dekker ruilde zijn dam vrij en Groenhagen gaf op. Een start van de competitie van 16-0.